• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Modro zelená planéta - Voľná ukážka

  •  

  Modrozelená planéta Zem: Ochrana prírody a životného prostredia

  Zopakuj, ako chránime životné prostredie a čo všetko treba chrániť na Zemi.

  Video si môžete pri plnení úloh pozastaviť pauzou.

  autor: © ABC

  Dieťa si rozvíja environmentálnu výchovu, poznáva, chápe a uvedomuje si potrebu chrany prírody a životného prostredia.

  Dieťa vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i). Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

   Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

   pridať komentár