• ABC
 • text

  ABC NOTEBOOK + 151 hier pre deti

  262 HIER + 3x DARČEK

  USB HRY LEV

  USB HRY TUČNIAK

  USB HRY Skladačky ZIMA

  USB HRY Skladačky JESEŇ +  ZIMA

  USB HRY Skladačky JESEŇ

  ABC NOTEBOOK + 262 Hier + DARČEKLIMITOVANÁ PONUKA!

  USB HRY KRAVIČKA

  USB HRY VČIELKA 

  USB HRY STRAŠIDIELKA

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola MŠ-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Zvieratká v zime - Vzdelávacie video - Voľná ukážka

  •  

  Zvieratká v zime - Ako sa deti v zime o zvieratká postarali - video príbeh s úlohami

  Video si môžete v priebehu prehrávania a plnenia úloh kedykoľvek pozastaviť pauzou. 
  autor: © ABC

  Dieťa poznáva, určuje a pomenuje lesné zvieratá, rôznorodosť spôsobu života živočíchov a starostlivosť o lesnú zver v zimnom ročnom období. Uvádza príklady rozdielnych a podobných znakov vybraných živočíchov. Podľa pokynov plní jednotlivé úlohy. Vyslovuje správne a zreteľne všetky slová. Rozvíja si aktívnu slovnú zásobu na základe opisu obrázka. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Vymýšľa deťom mená. Na základe ilustrácie vymýšľa vlastný príbeh. Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, deja, faktov, informácií a i). Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy (hore, dole, vľavo, vpravo, medzi, pri, na kraji, v strede...)  V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny objektov určí, kde je viac, menej alebo rovnako objektov podľa zisteného počtu objektov v skupinách. V usporiadanom rade obrázkov určí objekt na základe popisu jeho polohy. Vymenuje zvieratá v správnom poradí zľava doprava. Určí a porovná veľkosť objektov. 

  ÚLOHY:

  Pomenuj jednotlivé zvieratká, spočítaj ich a povedz kde sú, vymysli deťom mená.
  Čo priniesli deti zvieratkám do lesa, koľko zvieratiek pribudlo pri krmelci, napodobni zvieratká.

   Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

   Pridať komentár