• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

  Hygiena rúk - Vzdelávacie video + básnička

  •  
  Hygiena rúk - Ako a kedy si umývame ruky? Nauč sa básničku Hygiena rúk a zopakuj kedy si umývame ruky.
   

  Video si môžete pri plnení úloh pozastaviť pauzou.
  autor: © ABC

  Dieťa má osvojené základné hygienické návyky a pri každodenných činnostiach je vedené k dodržiavaniu základných hygienických návykov (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa). Učí sa správnej technike a dlžke umývania rúk prostredníctvom básničky. 

  Krátke literárne útvary (básničky, riekanky, vyčítanky) si osvojuje spamäti, recituje ich s dôrazom na správnu výslovnosť. Dieťa si rozvíja aktívnu slovnú zásobu. Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu. Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.

   Momentálně není k dispozici žádný komentář

   přidat komentář