• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

  Vzdelávacie hry - Hudobná výchova

  Interaktívne vzdelávacie hry sú spracované vo Flash súboroch – Nainštalujte si Flash Player alebo povoľte vášmu prehliadaču povoliť doplnok Adobe Flash Player. 

  Rytmické nástroje

  Dieťa poznáva a identifikuje niektoré rytmické nástroje Orffovho inštrumentára a ich zvuky: Rumba gule, bubienok, triangel, činelky, ozvučné drievko, tamburína s činelkami. Hľadá rovnaké obrázky hudobných nástrojov, precvičuje si slovnú zásobu, pozornosť, pamäť, priestorovú orientáciu...

  HODINKA DENNE - Čo potrebujeme a ako postupujeme pri plnení a vypracovaní úloh tohto projektu

  Potrebné pomôcky: papier, pastelky na vypracovanie pracovného zošita Pexeso Rytmické nástroje.
  Postup: Úlohy nájdete v každej hre. Zvukové hry Rytmické nástroje Názvy a Rytmické nástroje Zvuky ovládate jednoducho klikaním na reproduktory, obrázky a otázniky na hracej ploche. Hru Pexeso Rytmické nástroje môžete hrať opakovane, pretože obrázkové karty sú pri každom novom spustení rozložené na hracej ploche inak.
  Dobrá rada: Najprv si zahrajte hry Názvy a Zvuky Rytmické nástrojov, aby dieťa poznalo rytmické nástroje a rozoznávalo a určovalo zvuky rytmických nástrojov. Potom si zahrajte Pexeso Rytmické nástroje, kde postupným otáčaním kariet dieťa hľadá a pomenuje rovnaké obrázky rytmických nástrojov. Keď budú všetky karty otočené, dieťa môže pomenovať rytmické nástroje v každom riadku v správnom poradí zľava doprava alebo v každom stĺpci zhora dole alebo podľa vašich pokynov. Nakoniec si dieťa môže vypracovať Pracovný zošit Rytmické nástroje a zahrať sa s kartičkami hru Pexeso - nájdete TU.

  autor: © ABC

  Zahrajte sa hry - Rytmické nástroje

       Rytmické nástroje - Názvy                   Rytmické nástroje - Zvuky                  Rytmické nástroje - Pexeso

  Hudobné nástroje

  Dieťa poznáva a identifikuje niektoré klasické hudobné nástroje a ich zvuky: Klavír, gitara, harmonika, akordeón, flauta, husle, trúbka. Hľadá rovnaké obrázky hudobných nástrojov, precvičuje si slovnú zásobu, pozornosť, pamäť, priestorovú orientáciu...

  HODINKA DENNE - Čo potrebujeme a ako postupujeme pri plnení a vypracovaní úloh tohto projektu

  Potrebné pomôcky: papier, pastelky na vypracovanie pracovného zošita Pexeso Hudobné nástroje.
  Postup: Úlohy nájdete v každej hre. Zvukové hry Hudobné nástroje Názvy a Hudobné nástroje Zvuky ovládate jednoducho klikaním na reproduktory, obrázky a otázniky na hracej ploche. Hru Pexeso Hudobné nástroje môžete hrať opakovane, pretože obrázkové karty sú pri každom novom spustení rozložené na hracej ploche inak.
  Dobrá rada: Najprv si zahrajte hry Názvy a Zvuky Hudobných nástrojov, aby dieťa poznalo hudobné nástroje a rozoznávalo a určovalo zvuky hudobných nástrojov. Potom si zahrajte Pexeso Hudobné nástroje, kde postupným otáčaním kariet dieťa hľadá a pomenuje rovnaké obrázky hudobných nástrojov. Keď budú všetky karty otočené, dieťa môže pomenovať hudobné nástroje v každom riadku v správnom poradí zľava doprava alebo v každom stĺpci zhora dole alebo podľa vašich pokynov. Nakoniec si dieťa môže vypracovať Pracovný zošit Hudobné nástroje a zahrať sa s kartičkami hru Pexeso - nájdete TU.

  autor: © ABC

  Zahrajte sa hry - Hudobné nástroje

          Hudobné nástroje - Názvy                   Hudobné nástroje - Zvuky                  Hudobné nástroje - Pexeso

  ABC Klavír a ABC Xylofón

  Dieťa počúva hudobné skladby pre deti. Poznáva podľa melódie detské piesne. Realizuje rytmické činnosti k piesňam. Spieva detské piesne v základnej stupnici C - dur. Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam. Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby. Učí sa hrať na klavíri alebo xylofóne a rozlišovať jednotlivé tóny podľa farieb v rozsahu c1 - c2.  Učí sa hrať detské piesne podľa farebných krúžkov.

  Zahrajte sa hry - ABC Klavír a ABC Xylofón 

  • Notové víly 1Notové víly 1
  • Notové víly 2Notové víly 2
  • Prší, prší, len sa lejePrší, prší, len sa leje
  • Medveďku, daj labkuMedveďku, daj labku
  • Pec nám spadla Pec nám spadla
  • Moja mamka niečo máMoja mamka niečo má