• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

  Farebné krúžky - Farby a poradie

  Interaktívne vzdelávacie hry sú spracované vo Flash súboroch – Nainštalujte si Flash Player alebo povoľte vášmu prehliadaču povoliť doplnok Adobe Flash Player. 

  Dieťa pomenuje základné farby. Vkladá krúžky podľa predlohy v rovnakom a opačnom poradí. Vyberá a triedi objekty podľa farby. Plní úlohy podľa pokynov. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Určí (označí) objekt na základe popisu polohy. Opíše polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto. V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za. Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v ňom predmet podľa týchto pokynov. Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov. Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok vie kresliť, farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. Dieťa si rozvíja farebné cítenie, matematické predstavy, pozornosť, pamäť, logické myslenie, priestorovú orientáciu, grafomotoriku a vizuomotoriku...

  HODINKA DENNE - Čo potrebujeme a ako postupujeme pri plnení a vypracovaní úloh tohto projektu

  Potrebné pomôcky: papier, pastelky alebo farebný papier a nožnice na doplnkové vypracovanie úloh
  Postup: Úlohy nájdete v každej hre. Zvukové hry Farebné krúžky ovládate jednoducho klikaním na reproduktory a krúžky. Hry Farebné krúžky môžete hrať opakovane, pretože v každej hre sú farebné krúžky rozložené inak a pretože farebné krúžky môžete vkladať podľa predlohy, farby, polohy, pokynov... Dôležité je, aby dieťa vedelo pomenovať základné farby, určiť poradie krúžkov, spočítať a porovnať počet farebných krúžkov.
  Dobrá rada: Hry Farebné krúžky hrajte postupne. V každej hre dieťa poznáva a určuje základné farby. Vymenuje farby krúžkov v prvom riadku podľa poradia. Do druhého riadka vloží farebné krúžky podľa predlohy v rovnakom poradí. Do tretieho riadka vloží farebné krúžky podľa predlohy v opačnom poradí. Po skončení každej hry dieťa vymenuje farby krúžkov, počíta a porovnáva počet určených farebných krúžkov podľa pokynov. Nakoniec si dieťa môže nakresliť a vyfarbiť farebné krúžky alebo vystrihnúť z farebného papiera krúžky a ukladať si ich rovnako, ako v hre, prípadne podľa vašich pokynov alebo podľa svojej fantázie.

  autor: © ABC

  Zahrajte sa hry - Farebné krúžky

  • Farebné krúžky 1Farebné krúžky 1
  • Farebné krúžky 2Farebné krúžky 2
  • Farebné krúžky 3Farebné krúžky 3
  • Farebné krúžky 4Farebné krúžky 4