• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

  Počítanie - Počítame do 10 a porovnávame počet

  Dieťa zisťuje počet predmetov v skupine a rieši jednoduché úlohy súvisiace s počtom. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Priradí obrázok podľa počtu objektov v skupine. Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov bez určovania ich počtu. Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom. Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov na 2 skupinky s rovnakým počtom.

  HODINKA DENNE - Čo potrebujeme a ako postupujeme pri plnení a vypracovaní úloh tohto projektu

  Potrebné pomôcky: papier, pastelky, hračky a predmety, ktoré máte doma na doplnkové vypracovanie úloh
  Úloha: Spočítaj a priraď podľa počtu. Spočítaj a pomenuj hračky v každej skupine. Porovnaj ich počet.
  Postup: Pri každej hre nájdete úlohu, ktorú má dieťa zvládnuť.
  Dobrá rada: Pri plnení úloh si dieťa môže názorne zobraziť určený počet predmetov - hračiek a dávať ich do rovnakých skupín pred seba na stolík alebo na zem (koberec) do ohraničených skupín alebo na kôpky. Ohraničiť skupiny môžete dieťaťu akokoľvek - páskou, stužkou, špagátom, lanom... Dieťa si môže skupiny predmetov (krúžky, čiarky) kresliť, označovať aj na papieri. Môžete dieťaťu aj vy nakresliť, urobiť určenú skupinu predmetov v 2 až 3 skupinách, v ktorej dieťa počíta predmety a porovnáva ich počet. Dieťa určuje kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách. Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom. Napríklad: Urobte 3 skupinky predmetov (hračiek, kociek...) - v prvej budú 2 predmety , v druhej 3 a v tretej 1 predmet. Dieťa má premiestniť predmety tak, aby bol v každej rovnaký počet. ( odoberie z druhej skupiny 1 predmet a dá ho do tretej skupiny k 1 predmetu a už je v každej skupine rovnaký počet). Druhá možnosť je vytvárať skupiny predmetov, ktoré má dieťa vytvoriť podľa vašich pokynov - 1.slovne - určíte počet predmetov, 2. obrázkovo - nakreslite daný počet predmetov, 3. obrazne - ukážete počet prstov na rukách, 4. hravo - hodíte si kockou, ktorá určí daný počet predmetov. Vymýšľajte, tvorte, zabávajte a hrajte sa s rôznymi skupinami predmetov. Porovnávajte ich podľa počtu a premiestňujte podľa vašich pokynov. Skúste dieťa navodiť tak, aby aj ono vymyslelo úlohu pre vás. Uvidíte, aká to bude zábavná hra.

  autor: © ABC

  Zahrajte sa hry - Počítame a porovnávame počet

  • Počítame s prstami - 1, 3, 5 Počítame s prstami - 1, 3, 5
  • Počítame s kockami - 2, 4, 6Počítame s kockami - 2, 4, 6
  • Počítame s lienkami - 1, 2, 3Počítame s lienkami - 1, 2, 3
  • Počítame s lienkami - 4, 5, 6Počítame s lienkami - 4, 5, 6