• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:

  Gazdovský dvor

  Dieťa poznáva niektoré domáce zvieratá a zvuky zvierat. Vymenuje spamäti mená zvierat.  Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Uvádza príklady rozdielnych a podobných znakov vybraných živočíchov. Hľadá a priraďuje rovnaké obrázky zvierat. Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou vlastnosťou. Vytvorí dvojicu objektov na základe požadovanej (určenej) logickej súvislosti. V usporiadanom rade obrázkov určí objekt na základe popisu jeho polohy. Rozvíja si zvukové vnímanie, slovnú zásobu, pamäť, pozornosť, logické myslenie, matematické predstavy a priestorovú orientáciu...

  HODINKA DENNE - Čo potrebujeme a ako postupujeme pri plnení a vypracovaní úloh tohto projektu

  Potrebné pomôcky: papier, pastelky na pomocné vypracovanie úloh.
  Postup: Úlohy nájdete v každej hre. Zvukové hry Názvy a Zvuky zvierat ovládate jednoducho klikaním na obrázky a Hry Pexeso môžete hrať opakovane, pretože obrázkové karty sú pri každom novom spustení rozložené na hracej ploche inak.
  Dobrá rada: Naprv si zahrajte hry Názvy a Zvuky zvierat, aby dieťa poznalo domáce zvieratá a zvuky zvierat. Potom dieťa zopakuje názvy a napodobní zvuky zvierat. Pomenuje zvieratká, ktoré majú dve nohy a ktoré majú štyri nohy. Spočíta všetky zvieratká a určí, ktorých je viac. Pomenuje zvieratká, ktoré sú otočené doľava a ktoré sú otočené doprava. Porovná, či je ich rovnako, menej alebo viac. Potom môže klikaním na obrázky určovať zvieratá v poradí alebo podľa vašich pokynov. Napríklad: nájdi a urči polohu sliepočky (vľavo v strede), prasiatka (vpravo dole), kravičky (v strede), koníka (vpravo hore), kozičky (vľavo hore). Dieťa môže určovať aj poradie zvierat, kto je pred (koník pre kozičkou), kto je za (somárik za kravičkou). Potom môže dieťa určiť ktoré zvieratá sú hore, dole, v strede, vľavo, vpravo... Keď už dieťa pozná všetky zvieratá, zahrajte si hry Pexeso Gazdovský dvor, kde postupným otáčaním kariet dieťa hľadá a pomenuje rovnaké obrázky zvierat. Keď budú všetky karty otočené, dieťa pomenuje zvieratká v každom riadku v správnom poradí zľava doprava. Nakoniec si dieťa môže nakresliť zvieratko, ktoré sa mu páči.

  autor: © ABC

  Zahrajte sa hry - Gazdovský dvor - Domáce zvieratá

  • Názvy zvieratNázvy zvierat
  • Zvuky zvieratZvuky zvierat
  • Gazdovský dvor 1Gazdovský dvor 1
  • Gazdovský dvor 2Gazdovský dvor 2