• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Obrázková Abeceda

  Dieťa vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. Identifikuje niektoré písmená abecedy. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Vyčlení začiatočnú hlásku slova. Priraďuje začiatočnú hlásku slova ku obrázku.

  HODINKA DENNE - Čo potrebujeme a ako postupujeme pri plnení a vypracovaní úloh tohto projektu

  Potrebné pomôcky: hračky a predmety doma na pomocné vypracovanie úloh.
  Postup: Úlohy nájdete pri každej hre. Dôležité je pomenovať predmety a priradiť im prvú hlásku slova k rovnakému písmenu. Menšie deti si môžu názov predmetu vypočuť po kliknutí na obrázok predmetu. Pomenovať môžete aj písmená a farby písmen Abecedy.
  Dobrá rada: Naprv si zahrajte hry Obrázková Abeceda, aby sa dieťa zoznámilo s písmenkami Abecedy a predmetmi, ktoré sa začínajú na danú hlásku. Keď dieťa správne priradí hlásku (písmeno) ku obrázku, požiadajte ho, aby zopakovalo začiatočnú hlásku daného slova. Napríklad A - autobus, B - bubon... Dieťa môže aj vytlieskať rytmus jednotlivých slov: au-to-bus, bu-bon a určiť počet hlások v slove. Potom môžete dieťa požiadať, aby hľadalo doma hračky a predmety na danú hlásku. Napríklad: nájdi hračku (predmet), ktorého začiatočné (prvé) písmeno je: B, L...Môžete sa zahrať aj opačne a pýtať sa dieťaťa, ako sa volá táto hračka (predmet), ktorý vyberiete doma vy? Dieťa hračku (predmet) pomenuje a určí začiatočnú hlásku slova. Tiež môžete doma hľadať rovnaké predmety, aké sú použité v hrách.

  autor: © ABC

  Zahrajte sa hry - Obrázková Abeceda

  • Od A po FOd A po F
  • Od G po LOd G po L
  • Od M po SOd M po S
  • Od T po ZOd T po Z