• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Strašidelné čísla od 0 po 10

  Dieťa poznáva čísla od 0 do 10, numerologickú postupnosť čísel, základné a zmiešané farby a geometrické tvary. Vymenuje čísla od 0 do 10 tak, ako idú za sebou. V obore od 0 do 10 pokračuje od náhodného čísla v numerickej postupnosti po číslo 10. Opisuje polohu objektov a umiestňuje predmet podľa pokynov. Skladá obrázok podľa predlohy alebo geometrických tvarov. Rozvíja si pamäť, pozornosť, priestorovú orientáciu... 

  HODINKA DENNE - Čo potrebujeme a ako postupujeme pri plnení a vypracovaní úloh tohto projektu

  Potrebné pomôcky: hračky a predmety doma na pomocné vypracovanie úloh.
  Postup: Úlohy nájdete pri každej hre. Dôležité je pomenovať číslo, určiť jeho farbu a zložiť obrázok podľa predlohy alebo geometrických tvarov. Pomenovať nasledujúce číslo. Mladšie deti vymenujú čísla do 6 a staršie do 10. Postupným klikaním na rozložené farebné časti skladačky skladaj obrázok prikladaním a opätovným kliknutím na správnu časť skladačky. Hru môžete hrať opakovane, pretože skladačka ponúka raz obrázok rozdelený na trojuholníky a raz na štvorce a navyše pri každom novom spustení hry sú rozložené farebné časti skladačky na hracej ploche inak. Vypracujte si aj Pracovné listy Strašidelné čísla  - Nájdete TU.
  Dobrá rada: Naprv si zahrajte hry Strašidelné čísla. Keď dieťa zloží obrázok, pomenuje číslo a určí jeho farbu, opýtajte sa ho, aké číslo nasleduje po tomto čísle. (napríklad po čísle 1 nasleduje číslo 2). Dieťa by malo vedieť vymenovať čísla v postupnosti od 1 do 10 aj od náhodného čísla. Potom si môže dieťa podľa vašich pokynov robiť skupinky predmetov, ktoré znázorňujú rovnaký počet, ako udáva číslo. Napríklad 1 kocka, 2 hračky, 3 poháre, 4 taniere, 5 knižiek.....až do 10. Môžete sa hrať aj s paličkami, pastelkami, špadľami. Dôležité je, aby dieťa vytvorilo skupinky predmetov v správnej postupnosti od 1 do 10. Keď bude mať dieťa hotové skupinky predmetov, môže ich porovnávať podľa počtu a rôzne medzi sebou presúvať. Potom môže dieťa hľadať, počítať a určovať hračky a predmety doma. Napríklad v kuchyni máme 1 stôl, 4 stoličky, 6 tanierov...v kúpelni máme 1 vaňu, 3 zubé kefky, 4 uteráky... v obývačke máme 1 gauč, 2 fotelky, 3 obrazy, 4 kvety... 

  autor: © ABC            

  Zahrajte sa hry - Strašidelné čísla od 0 po 10

  • Číslo 0Číslo 0
  • Číslo 1Číslo 1
  • Číslo 2Číslo 2
  • Číslo 3Číslo 3
  • Číslo 4Číslo 4
  • Číslo 5Číslo 5
  • Číslo 6Číslo 6
  • Číslo 7Číslo 7
  • Číslo 8Číslo 8
  • Číslo 9Číslo 9
  • Číslo 10Číslo 10