Pre učiteľov
LICENCIA 7
LETNÁ AKCIA 
licencia 7

ANGLIČTINA Predškoláka
AKCIA 
angličtina predškoláka

LICENCIA MAXI
 LETNÁ AKCIA 
licencia maxi

LICENCIA 6
LETNÁ AKCIA  
licencia 6
 Anketa
Aký používate program na interaktívnej tabuli?

ActivInspire
42%

Flow!Works
32%

ActivInspire+Flow!Works
16%

Iný
11%

ABC Riekanky - Animované video riekanky so zvukom a textom

Krátke rytmické riekanky pre deti na rozvíjanie pamäti, reči, slovnej zásoby, artikulácie, správnej výslovnosti a precvičovania problematických spoluhlások.