• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Moja rodina

  Dieťa vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine.

  HODINKA DENNE - Čo potrebujeme a ako postupujeme pri plnení a vypracovaní úloh tohto projektu

  Potrebné pomôcky: papier, pastelky, rodinné fotky na pomocné vypracovanie úloh.
  Úloha: Pomenuj členov rodiny, urči kto je kto. Vymenuj mená členov svojej rodiny a splň všetky úlohy.
  Postup: Úlohy nájdete v každej hre. Hry ovládate jednoducho klikaním na reproduktory a na objekty na hracej ploche. Vypracujte si aj Pracovné listy Moja rodina - Nájdete TU.
  Dobrá rada: Naprv si zahrajte zvukovú hru Moja rodina - Členovia rodiny, aby dieťa poznalo a pomenovalo jednotlivých členov rodiny. Potom dieťa urči najmladších a najstarších členov rodiny. Vymenuje postupne členov rodiny zľava doprava. Určí, ktorý v poradí zľava je otec a ktorá v poradí je mama. Potom sa zahrajte hru Moja rodina - Príbuzenské vzťahy, aby dieťa poznalo a pomenovalo členov rodiny a vzťahy v rodine - Deti, Rodičia a Starí rodičia. Vymenuje mená členov svojej rodiny. Určí, kto sú súrodenci? Spýtajte sa dieťaťa, či vie koho deti sú jeho rodičia? A kto sú rodičia jeho rodičov? A potom si zahrajte hru Moja rodina - Členovia a vzťahy, aby dieťa poznalo a pomenovalo Kto je kto? Potom dieťa povie, ako oslovuje rodičov svojho otca a rodičov svojej mamy.  Spýtajte sa dieťaťa, či vie, kto je vnuk, vnučka, otec, mama, starý otec, stará mama, dcéra, syn? Môžete si s dieťaťom urobiť svoj rodostrom s použitím vašich rodinných fotiek. Nakoniec si dieťa môže nakresliť alebo vymodelovať svoju rodinu.

  autor: © ABC

  Zahrajte sa hry - Moja rodina

                   Členovia rodiny                                Príbuzenské vzťahy                          Členovia rodiny a vzťahy