• ABC
 • text

  Logická postupnosť

  Zdravá výživa - Puzzle Zelenina

  Vystrihovačky a skladačky

  Zdravá výživa - Puzzle Ovocie

  Video bájka s ponaučením

  Postavme spolu dom

  Video bájka s ponaučením

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Vzdelávacie oblasti v Materskej škole - Učíme sa doma

                Jazyk a komunikácia               Matematika a práca s informáciami                 Človek a príroda

                 Človek a spoločnosť                           Človek a svet práce                               Umenie a kultúra

                    Zdravie a pohyb                                   Programovanie                          Test Školskej pripravenosti