• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Zoznamujeme sa s matematikou, počítame, porovnávame a triedime, poznávame geometrické tvary, rozvíjame logické myslenie

  Hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré rozvíjajú matematické schopnosti, plošnú a priestorovú tvorivosť, oboznamujú s rozmerom, pomáhajú poznávať a porovnávať predmety a veci podľa výšky, šírky, dĺžky, hrúbky a oboznamujú so základnými počtovými úkonmi v číselnom rade od 1 do 10. Oboznamujú s geometrickými tvarmi, upevňujú znalosti o tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, ovál, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Rozvíjajú logické myslenie, pomáhajú porovnávať, analyzovať a určovať podobnosť či rozdielnosť predmetov, priraďovať, triediť a usporadúvať predmety podľa určitých kritérií, ako farba, tvar a veľkosť. 

                   Vzdelávacie hry                                     Video príbehy                                      Pracovné listy

  Vzdelávacie projekty - Matematika a práca s informáciami

  • Koľko je čoho Koľko je čoho
  • Priraď smerPriraď smer
  • Domaľuj vzorDomaľuj vzor
  • Dokonči obrázokDokonči obrázok
  • Hore a doleHore a dole
  • Vľavo a vpravoVľavo a vpravo
  • Kreslíme tvaryKreslíme tvary
  • Farebné číslaFarebné čísla
  • Skladačky číslaSkladačky čísla
  • Pracovný zošit + HraPracovný zošit + Hra
  • Počítame do 10Počítame do 10
  • Lienka BodkolienkaLienka Bodkolienka
  • Strašidelné číslaStrašidelné čísla
  • Geometrické tvary Geometrické tvary
  • TangramTangram
  • ABC Robot VčielkaABC Robot Včielka
  • ABC Robot LienkaABC Robot Lienka
  • ABC Robot MotýľABC Robot Motýľ