• ABC
 • text

  Veľa sa dozviete a naučíte

  Úloha na dnešný deň

  Začíname od pondelka !

  Rodičovská R-Licencia

  Materská škola IP-Licencia
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
  Novinky

  Pripravujeme

  Zoznamujeme sa s matematikou, počítame, porovnávame a triedime, poznávame geometrické tvary, rozvíjame logické myslenie

  Hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré rozvíjajú matematické schopnosti, plošnú a priestorovú tvorivosť, oboznamujú s rozmerom, pomáhajú poznávať a porovnávať predmety a veci podľa výšky, šírky, dĺžky, hrúbky a oboznamujú so základnými počtovými úkonmi v číselnom rade od 1 do 10. Oboznamujú s geometrickými tvarmi, upevňujú znalosti o tvare, pomáhajú poznávať predmety známeho tvaru a osvojiť si pojmy: kruh, ovál, štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Rozvíjajú logické myslenie, pomáhajú porovnávať, analyzovať a určovať podobnosť či rozdielnosť predmetov, priraďovať, triediť a usporadúvať predmety podľa určitých kritérií, ako farba, tvar a veľkosť. 

                   Vzdelávacie hry                                     Video príbehy                                      Pracovné listy