• ABC
 • text

  Vlož obrázok do správneho tieňa

  Vypracuj Pracovný zošit

  Porozmýšľaj, či je pravda, že...

  Programovanie v štvorcovej sieti

  Farby a poradie

  Vystrihni a poskladaj zvieratká

  Pomenuj a poskladaj obrázok

  Ľudské telo - Časti tela

  Časti hlavy, časti tela, sústavy

  Plánovanie a programovanie

  Precvičujeme jemnú grafomotoriku

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola IP-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Poznávame spoločenské prostredie a rozvíjame prosociálnu výchovu

  Hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré oboznamujú a vedú k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch.

                   Vzdelávacie hry                                     Video príbehy                                      Pracovné listy

  Vzdelávacie projekty - Človek a spoločnosť

  • Moja rodinaMoja rodina
  • S kým bývam?S kým bývam?
  • Dopravné prostriedkyDopravné prostriedky
  • Veľkonočné vajíčkaVeľkonočné vajíčka
  • Veľkonočné skrývačkyVeľkonočné skrývačky
  • Veľkonočný príbehVeľkonočný príbeh