• ABC
 • text

  Veľa sa dozviete a naučíte

  Úloha na dnešný deň

  Začíname od pondelka !

  Rodičovská R-Licencia

  Materská škola IP-Licencia
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
  Novinky

  Pripravujeme

  Poznávame spoločenské prostredie a rozvíjame prosociálnu výchovu

  Hry, pracovné listy, úlohy a cvičenia pre deti predškolského veku, ktoré oboznamujú a vedú k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch.

                   Vzdelávacie hry                                     Video príbehy                                      Pracovné listy