• ABC
 • text

  ABC NOTEBOOK + 151 hier pre deti

  262 HIER + 3x DARČEK

  USB HRY LEV

  USB HRY TUČNIAK

  USB HRY Skladačky ZIMA

  USB HRY Skladačky JESEŇ +  ZIMA

  USB HRY Skladačky JESEŇ

  ABC NOTEBOOK + 262 Hier + DARČEKLIMITOVANÁ PONUKA!

  USB HRY KRAVIČKA

  USB HRY VČIELKA 

  USB HRY STRAŠIDIELKA

  Pomenuj zvieratá a odkresli písmenká

  Nakresli bodky podľa predlohy

  Vymaľuj tvary podľa predlohy

  Vystrihni tvary a poskladaj obrázok

  Počítanie a porovnávanie

  Priestorová orientácia

  Maľovanie v štvorcovej sieti

  Kreslenie v štvorcovej sieti

  Farebné obrázky 

  Priestorová orientácia

  Bodka za bodkou

  Kreslíme tvary

  Rodičovská R-Licencia


  Materská škola MŠ-Licencia

  Odporučte nás Vašim známym

  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Havko a mačička

  •  
  Video riekanka - Havko a mačička - Zopakuj riekanku o Havkovi a mačičke: " Skáče havko na dvore..."
   

   
  autor: © ABC

  Dieťa si rozvíja aktívnu slovnú zásobu. Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny so zameraním na zreteľnú artikuláciu a na precvičovanie problematických spoluhlások (sykaviek, slabikotvorných spoluhlások r, ŕ, l, ĺ, a pod.). Krátke literárne útvary (básničky, riekanky, vyčítanky) si osvojuje spamäti, recituje ich s dôrazom na správnu výslovnosť. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. Rozčlení zvolené slová na slabiky.
  Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 takte. Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam. 
  Spieva piesne a riekanky. Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a riekankám.

  • Ide vláčikIde vláčikIde vláčik ši-ši-ši...
  • Pláva kačkaPláva kačkaPláva kačka po jazere...
  • Skáče žabaSkáče žabaSkáče žaba po blate...
  • Havko a mačičkaHavko a mačičkaSkáče havko na dvore...
   Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

   Pridať komentár